RoháčekMatúš25,38

Matúš 25:38

Evanjelium podľa Matúša

A kedyže sme ťa videli hosťa-cudzin­ca a prijali sme ťa, alebo na­hého a od­iali sme ťa?


Verš v kontexte

37 Vtedy mu od­povedia spraved­liví a riek­nu: Pane, kedy sme ťa videli hlad­ného a na­kŕmili sme ťa, alebo smäd­ného a na­pojili sme ťa? 38 A kedyže sme ťa videli hosťa-cudzin­ca a prijali sme ťa, alebo na­hého a od­iali sme ťa? 39 A kedy sme ťa videli ne­moc­ného alebo v žalári a prišli sme za tebou?

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

38 A kedyže sme ťa videli hosťa-cudzin­ca a prijali sme ťa, alebo na­hého a od­iali sme ťa?

Evanjelický

38 a kedy sme Ťa videli ako cudzin­ca, a prijali sme Ťa? Alebo na­hého, a za­odeli sme Ťa?

Ekumenický

38 Kedy sme ťa videli ako cudzin­ca a pri­chýlili sme ťa, alebo na­hého a pri­odeli sme ťa?

Bible21

38 Kdy jsme tě vi­dě­li jako cizin­ce a při­ja­li tě ane­bo na­hého a ob­lék­li tě?