RoháčekMatúš25,37

Matúš 25:37

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy mu od­povedia spraved­liví a riek­nu: Pane, kedy sme ťa videli hlad­ného a na­kŕmili sme ťa, alebo smäd­ného a na­pojili sme ťa?


Verš v kontexte

36 na­hý, a od­iali ste ma; ne­moc­ný som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a prišli ste za mnou. 37 Vtedy mu od­povedia spraved­liví a riek­nu: Pane, kedy sme ťa videli hlad­ného a na­kŕmili sme ťa, alebo smäd­ného a na­pojili sme ťa? 38 A kedyže sme ťa videli hosťa-cudzin­ca a prijali sme ťa, alebo na­hého a od­iali sme ťa?

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

37 Vtedy mu od­povedia spraved­liví a riek­nu: Pane, kedy sme ťa videli hlad­ného a na­kŕmili sme ťa, alebo smäd­ného a na­pojili sme ťa?

Evanjelický

37 Od­povedia Mu spravod­liví: Pane, kedy sme Ťa videli hlad­ného, a na­sýtili sme Ťa, alebo smäd­ného, a na­pojili sme Ťa?

Ekumenický

37 Vtedy mu po­vedia spravod­liví: Pane, kedy sme ťa videli hlad­ného a na­kŕmili sme ťa, alebo smäd­ného a dali sme ti piť?

Bible21

37 Teh­dy mu ti sprave­dliví od­po­ví: ‚Pane, kdy jsme tě vi­dě­li hla­dového a dali ti najíst ane­bo žíznivého a dali ti na­pít?