RoháčekMatúš25,36

Matúš 25:36

Evanjelium podľa Matúša

na­hý, a od­iali ste ma; ne­moc­ný som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a prišli ste za mnou.


Verš v kontexte

35 Lebo som bol hlad­ný, a dali ste mi jesť; smäd­ný som bol, a dali ste mi piť; hosťom-cudzin­com som bol, a prijali ste ma; 36 na­hý, a od­iali ste ma; ne­moc­ný som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a prišli ste za mnou. 37 Vtedy mu od­povedia spraved­liví a riek­nu: Pane, kedy sme ťa videli hlad­ného a na­kŕmili sme ťa, alebo smäd­ného a na­pojili sme ťa?

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

36 na­hý, a od­iali ste ma; ne­moc­ný som bol, a navštívili ste ma; v žalári som bol, a prišli ste za mnou.

Evanjelický

36 bol som na­hý, a za­odeli ste ma; bol som ne­moc­ný, a navštívili ste ma; bol som vo väzení, a prišli ste ku mne.

Ekumenický

36 bol som na­hý a pri­odeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste za mnou.

Bible21

36 byl jsem na­hý a ob­lék­li jste mě, byl jsem ne­mo­cný a navštívi­li jste mě, byl jsem ve vězení a přiš­li jste za mnou.‘