RoháčekMatúš25,32

Matúš 25:32

Evanjelium podľa Matúša

a shromaždené budú pred neho všet­ky národy, a od­delí ich, jed­ných od druhých, ako pas­tier od­deľuje ovce od koz­lov,


Verš v kontexte

31 A keď prij­de Syn človeka vo svojej sláve a všet­ci svätí an­jeli s ním, vtedy sa po­sadí na tróne svojej slávy, 32 a shromaždené budú pred neho všet­ky národy, a od­delí ich, jed­ných od druhých, ako pas­tier od­deľuje ovce od koz­lov, 33 a po­staví ovce po svojej pravici a koz­lov po ľavici.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

32 a shromaždené budú pred neho všet­ky národy, a od­delí ich, jed­ných od druhých, ako pas­tier od­deľuje ovce od koz­lov,

Evanjelický

32 I zhromaždia sa pred Neho všet­ky národy; a od­delí ich, ako pas­tier od­deľuje ovce od koz­lov,

Ekumenický

32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všet­ky národy. On od­delí jed­ných od druhých, ako pas­tier od­deľuje ovce od capov.

Bible21

32 Všech­ny náro­dy bu­dou shro­máždě­ny před ním a on je od­dělí jed­ny od druhých, jako pastýř od­děluje ovce od koz­lů.