RoháčekMatúš25,3

Matúš 25:3

Evanjelium podľa Matúša

Bláz­nivé vez­múc svoje lam­py ne­vzaly so sebou oleja;


Verš v kontexte

2 Ale päť z nich bolo roz­um­ných a päť bláz­nivých. 3 Bláz­nivé vez­múc svoje lam­py ne­vzaly so sebou oleja; 4 ale roz­um­né vzaly oleja vo svojich nádobách so svojimi lam­pami.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

3 Bláz­nivé vez­múc svoje lam­py ne­vzaly so sebou oleja;

Evanjelický

3 Tie po­chabé si totiž vzali lam­py, ale ne­vzali si olej;

Ekumenický

3 Po­chabé si vzali lam­py, ale olej si so sebou ne­vzali.

Bible21

3 Ty bláhové si s se­bou vzaly lampy, ale žádný olej.