RoháčekMatúš25,29

Matúš 25:29

Evanjelium podľa Matúša

Lebo každému, kto má, bude dané, a bude mať hoj­nosť; ale od toho, kto ne­má, bude vzaté i to, čo má.


Verš v kontexte

28 Tedy vez­mite od neho hriv­nu a daj­te tomu, ktorý má desať hrivien. 29 Lebo každému, kto má, bude dané, a bude mať hoj­nosť; ale od toho, kto ne­má, bude vzaté i to, čo má. 30 A toho ne­užitočného sluhu vy­hoďte do von­kajšej tmy! Tam bude plač a šk­rípanie zubami.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

29 Lebo každému, kto má, bude dané, a bude mať hoj­nosť; ale od toho, kto ne­má, bude vzaté i to, čo má.

Evanjelický

29 Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hoj­ne; ale tomu, kto ne­má, aj čo má, bude odňaté.

Ekumenický

29 Lebo každému, kto má, sa pri­dá a bude mať hoj­nosť. Ale kto ne­má, tomu sa odo­berie aj to, čo má.

Bible21

29 Každé­mu, kdo má, to­tiž bude dáno, a bude mít hojnost, ale to­mu, kdo nemá, bude vza­to i to, co má.