RoháčekMatúš25,28

Matúš 25:28

Evanjelium podľa Matúša

Tedy vez­mite od neho hriv­nu a daj­te tomu, ktorý má desať hrivien.


Verš v kontexte

27 Tak si mal hodiť moje peniaze peňazomen­com, a ja prij­dúc bol by som vzal svoje s úrokom. 28 Tedy vez­mite od neho hriv­nu a daj­te tomu, ktorý má desať hrivien. 29 Lebo každému, kto má, bude dané, a bude mať hoj­nosť; ale od toho, kto ne­má, bude vzaté i to, čo má.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

28 Tedy vez­mite od neho hriv­nu a daj­te tomu, ktorý má desať hrivien.

Evanjelický

28 Pre­to mu vez­mite ten talent a daj­te tomu, ktorý má desať talen­tov!

Ekumenický

28 Vez­mite mu teda talent a daj­te tomu, čo má desať talen­tov.

Bible21

28 Vez­mě­te mu tu hřivnu a dej­te ji to­mu, kdo jich má deset.