RoháčekMatúš25,26

Matúš 25:26

Evanjelium podľa Matúša

A jeho pán od­povedal a riekol mu: Zlý sluha a lenivý, vedel si, že žnem, kde som ne­sial, a shromažďujem ztade, kde som neroz­sypal.


Verš v kontexte

25 a bojac sa od­išiel som a skryl som tvoju hriv­nu v zemi; hľa, tu máš, čo je tvoje. 26 A jeho pán od­povedal a riekol mu: Zlý sluha a lenivý, vedel si, že žnem, kde som ne­sial, a shromažďujem ztade, kde som neroz­sypal. 27 Tak si mal hodiť moje peniaze peňazomen­com, a ja prij­dúc bol by som vzal svoje s úrokom.

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

26 A jeho pán od­povedal a riekol mu: Zlý sluha a lenivý, vedel si, že žnem, kde som ne­sial, a shromažďujem ztade, kde som neroz­sypal.

Evanjelický

26 Od­vetil mu pán: Ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som ne­sial, a zbieram, kde som neroz­sýpal.

Ekumenický

26 Pán mu od­povedal: Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som ne­sial, a zbieram, kde som neroz­sýpal.

Bible21

26 Jeho pán mu od­po­věděl: ‚­Ty zlý a líný služebníku! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem ne­za­sel, a sbírám, kde jsem ne­roz­sypal?