RoháčekMatúš25,22

Matúš 25:22

Evanjelium podľa Matúša

A pri­stúpil aj ten, ktorý bol do­stal dve hriv­ny, a po­vedal: Pane, dve hriv­ny si mi odo­vzdal; hľa, iné dve hriv­ny som zís­kal nimi.


Verš v kontexte

21 A jeho pán mu po­vedal: Dob­re sluha, dob­rý a ver­ný, nad málom si bol ver­ný, nad mnohom ťa ustanovím. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána! 22 A pri­stúpil aj ten, ktorý bol do­stal dve hriv­ny, a po­vedal: Pane, dve hriv­ny si mi odo­vzdal; hľa, iné dve hriv­ny som zís­kal nimi. 23 A jeho pán mu po­vedal: Dob­re, sluha, dob­rý a ver­ný, nad málom si bol ver­ný, nad mnohom ťa ustanovím. Voj­di do rados­ti svoj­ho pána!

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

22 A pri­stúpil aj ten, ktorý bol do­stal dve hriv­ny, a po­vedal: Pane, dve hriv­ny si mi odo­vzdal; hľa, iné dve hriv­ny som zís­kal nimi.

Evanjelický

22 Podob­ne prišiel ten, čo prijal dva talen­ty, a po­vedal: Pane, dva talen­ty si mi odo­vzdal, aj­hľa, zís­kal som iné dva!

Ekumenický

22 Prišiel aj ten, čo do­stal dva talen­ty a po­vedal: Pane, zveril si mi dva talen­ty a hľa, zís­kal som ďalšie dva.

Bible21

22 Po­tom přistou­pil ten, který do­stal dvě hřiv­ny, a ře­kl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřiv­ny a podívej, zís­kal jsem další dvě.‘