RoháčekMatúš25,2

Matúš 25:2

Evanjelium podľa Matúša

Ale päť z nich bolo roz­um­ných a päť bláz­nivých.


Verš v kontexte

1 Vtedy bude podob­né nebes­ké kráľov­stvo desiatim pan­nám, ktoré vzaly svoje lam­py a vy­šly vús­trety ženíchovi. 2 Ale päť z nich bolo roz­um­ných a päť bláz­nivých. 3 Bláz­nivé vez­múc svoje lam­py ne­vzaly so sebou oleja;

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

2 Ale päť z nich bolo roz­um­ných a päť bláz­nivých.

Evanjelický

2 Päť z nich bolo po­chabých a päť roz­um­ných.

Ekumenický

2 Päť z nich bolo po­chabých a päť roz­um­ných.

Bible21

2 Pět z nich bylo ro­zumných a pět bláhových.