RoháčekMatúš25,1

Matúš 25:1

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy bude podob­né nebes­ké kráľov­stvo desiatim pan­nám, ktoré vzaly svoje lam­py a vy­šly vús­trety ženíchovi.


Verš v kontexte

1 Vtedy bude podob­né nebes­ké kráľov­stvo desiatim pan­nám, ktoré vzaly svoje lam­py a vy­šly vús­trety ženíchovi. 2 Ale päť z nich bolo roz­um­ných a päť bláz­nivých. 3 Bláz­nivé vez­múc svoje lam­py ne­vzaly so sebou oleja;

späť na Matúš, 25

Príbuzné preklady Roháček

1 Vtedy bude podob­né nebes­ké kráľov­stvo desiatim pan­nám, ktoré vzaly svoje lam­py a vy­šly vús­trety ženíchovi.

Evanjelický

1 Vtedy bude kráľov­stvo nebes­ké podob­né desiatim pan­nám, ktoré si vzali lam­py a vy­šli na­proti ženíchovi.

Ekumenický

1 Vtedy sa nebes­ké kráľov­stvo bude podobať desiatim pan­nám, ktoré si vzali lam­py a vy­šli v ústrety ženíchovi.

Bible21

1 „­Teh­dy bude ne­bes­ké králov­ství podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vy­šly na­pro­ti ženi­chovi.