RoháčekMatúš24,6

Matúš 24:6

Evanjelium podľa Matúša

A budete slýchať o voj­nách a chýry o voj­nách. Hľaďte, aby ste sa ne­strachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec.


Verš v kontexte

5 Lebo mnohí prij­dú pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kris­tus, a zvedú mnohých. 6 A budete slýchať o voj­nách a chýry o voj­nách. Hľaďte, aby ste sa ne­strachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. 7 Lebo po­vs­tane národ proti národu a kráľov­stvo proti kráľov­stvu, a bude bývať hlad a mor, a zeme­trasenia budú miestami.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

6 A budete slýchať o voj­nách a chýry o voj­nách. Hľaďte, aby ste sa ne­strachovali, lebo to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec.

Evanjelický

6 Počujete o voj­nách a zves­ti o bojoch; hľaďte, aby ste sa ne­strachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec.

Ekumenický

6 Budete počuť voj­nový ryk a chýry o bojoch. Hľaďte, aby ste sa ne­preľak­li. Lebo to musí byť, ale ešte nie je koniec.

Bible21

6 Až us­lyší­te válečný hluk a zprávy o válkách, hleď­te, abys­te se ne­strachova­li. Mu­sí to při­jít, ale to ještě ne­bu­de ko­nec.