RoháčekMatúš24,17

Matúš 24:17

Evanjelium podľa Matúša

kto bude na po­streší, nech ne­so­stupuje, aby vzal niečo zo svoj­ho domu,


Verš v kontexte

16 vtedy tí, ktorí budú v Jud­sku, nech utekajú na vr­chy; 17 kto bude na po­streší, nech ne­so­stupuje, aby vzal niečo zo svoj­ho domu, 18 a kto na poli, nech sa ne­vracia zpät, aby vzal svoje rúcho.

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

17 kto bude na po­streší, nech ne­so­stupuje, aby vzal niečo zo svoj­ho domu,

Evanjelický

17 kto bude na dome, nech ne­schádza do domu, aby si niečo vzal;

Ekumenický

17 Kto bude na streche, nech nezo­stupuje vziať si niečo z domu,

Bible21

17 Kdo bude na střeše, ať ne­se­stu­puje, aby si z domu něco vzal,