RoháčekMatúš24,11

Matúš 24:11

Evanjelium podľa Matúša

a po­vs­tanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých.


Verš v kontexte

10 A vtedy sa po­horšia mnohí a budú jed­ni druhých zrádzať a jed­ni druhých nenávidieť 11 a po­vs­tanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých. 12 A pre­to, že bude rozm­nožená ne­právosť, oc­hlad­ne lás­ka mnohých;

späť na Matúš, 24

Príbuzné preklady Roháček

11 a po­vs­tanú aj mnohí falošní proroci a zvedú mnohých.

Evanjelický

11 Po­vs­tane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.

Ekumenický

11 Po­vs­tane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.

Bible21

11 a po­vstane mno­ho falešných pro­roků a svedou mno­hé.