RoháčekMatúš23,26

Matúš 23:26

Evanjelium podľa Matúša

Farizee, slepče, vy­čis­ti najprv vnút­ro po­hára a misy, aby bol čis­tý aj ich vonok!


Verš v kontexte

25 Beda vám, zákon­níci a farize­ovia, po­kryt­ci, pre­tože čis­títe vonok po­hára a misy, ale zvnút­ra sú pl­né lúpeže a ne­zdržan­livos­ti! 26 Farizee, slepče, vy­čis­ti najprv vnút­ro po­hára a misy, aby bol čis­tý aj ich vonok! 27 Beda vám, zákon­níci a farize­ovia, po­kryt­ci, pre­tože sa podobáte hrobom, obieleným váp­nom, ktoré sa síce zvon­ku zdajú byť krás­nymi, ale vnút­ri sú pl­né umr­lčích kos­tí a každej nečis­toty.

späť na Matúš, 23

Príbuzné preklady Roháček

26 Farizee, slepče, vy­čis­ti najprv vnút­ro po­hára a misy, aby bol čis­tý aj ich vonok!

Evanjelický

26 Ty slepý farizej! Najprv vy­čisť vnút­ro čaše [a mis­ky], aby bol čis­tý aj ich zo­vňajšok.

Ekumenický

26 Beda vám, zákon­níci a farizeji, po­kryt­ci! Podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvon­ku zdajú pek­né, ale vnút­ri sú pl­né umr­lčích kos­tí a všelijakej nečis­toty.

Bible21

26 Fa­ri­ze­ji, ty slepče, nejdříve vy­čisti ka­lich ze­vni­tř, pak bude čis­tý i na­venek!