RoháčekMatúš23,13

Matúš 23:13

Evanjelium podľa Matúša

Ale beda vám, zákon­níci a farize­ovia, po­kryt­ci, pre­tože za­vierate nebes­ké kráľov­stvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte voj­sť.


Verš v kontexte

12 A ktokoľvek sa po­výši, bude ponížený, a ktokoľvek sa poníži, bude po­výšený. 13 Ale beda vám, zákon­níci a farize­ovia, po­kryt­ci, pre­tože za­vierate nebes­ké kráľov­stvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte voj­sť. 14 Beda vám zákon­níci a farize­ovia, po­kryt­ci, pre­tože zožierate domy vdôv, a to pod zámien­kou dl­hého mod­lenia; pre­to ponesiete ťažší súd.

späť na Matúš, 23

Príbuzné preklady Roháček

13 Ale beda vám, zákon­níci a farize­ovia, po­kryt­ci, pre­tože za­vierate nebes­ké kráľov­stvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte voj­sť.

Evanjelický

13 Beda vám, zákon­níci a farizeji-po­kryt­ci, že za­tvárate kráľov­stvo nebes­ké pred ľuďmi; sami ne­vchádzate do neho, a tým, čo by chceli vchádzať, nedovolíte voj­sť.

Ekumenický

13 Beda vám, zákon­níci a farizeji, po­kryt­ci! Za­tvárate nebes­ké kráľov­stvo pred ľuďmi. Sami doň ne­vchádzate, a tým, čo by chceli voj­sť, nedovolíte.

Bible21

13 „Ale běda vám, znal­ci Písma a fa­ri­ze­ové! Pokryt­ci, za­vírá­te ne­bes­ké králov­ství před lid­mi! Sami tam ne­vchází­te a těm, kdo chtějí vejít, brání­te!