RoháčekMatúš22,36

Matúš 22:36

Evanjelium podľa Matúša

Učiteľu, ktoré pri­kázanie je veľké v zákone?


Verš v kontexte

35 a jeden z nich, zákon­ník sa opýtal po­kúšajúc ho a po­vedal: 36 Učiteľu, ktoré pri­kázanie je veľké v zákone? 37 A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srd­com, celou svojou dušou a celou svojou mysľou!

späť na Matúš, 22

Príbuzné preklady Roháček

36 Učiteľu, ktoré pri­kázanie je veľké v zákone?

Evanjelický

36 Maj­stre, ktoré je veľké pri­kázanie v zákone?

Ekumenický

36 Učiteľ, ktoré je naj­väčšie pri­kázanie v zákone?

Bible21

36 „­Mis­tře, které je nej­větší přikázání v Zákoně?“