RoháčekMatúš22,29

Matúš 22:29

Evanjelium podľa Matúša

A Ježiš od­povedal a riekol im: Blúdite, pre­tože ne­znáte písem ani moci Božej;


Verš v kontexte

28 Pri zmŕtvychvstaní tedy ktorého z tých sied­mich bude ženou, lebo ju všet­ci mali? 29 A Ježiš od­povedal a riekol im: Blúdite, pre­tože ne­znáte písem ani moci Božej; 30 lebo pri zmŕtvychvstaní nebudú sa ani ženiť ani vy­dávať, ale budú jako an­jelia Boží v nebi.

späť na Matúš, 22

Príbuzné preklady Roháček

29 A Ježiš od­povedal a riekol im: Blúdite, pre­tože ne­znáte písem ani moci Božej;

Evanjelický

29 Od­povedal im Ježiš: Blúdite, pre­tože ne­poz­náte Pís­mo ani moc Božiu.

Ekumenický

29 Ježiš im však od­povedal: Blúdite, lebo ne­poz­náte Pís­ma ani Božiu moc.

Bible21

29 Ježíš jim ře­kl: „Mýlí­te se, pro­tože ne­zná­te Písma ani Boží moc.