RoháčekMatúš22,21

Matúš 22:21

Evanjelium podľa Matúša

A riekli: Cisárov. Vtedy im po­vedal: Tedy daj­te, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.


Verš v kontexte

20 A po­vedal im: Čí je ten­to ob­raz a nápis? 21 A riekli: Cisárov. Vtedy im po­vedal: Tedy daj­te, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu. 22 A keď to počuli, za­divili sa a zanechajúc ho od­išli.

späť na Matúš, 22

Príbuzné preklady Roháček

21 A riekli: Cisárov. Vtedy im po­vedal: Tedy daj­te, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.

Evanjelický

21 Od­povedali Mu: Cisárov. Tu im riekol: Dávaj­te teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božieho, Bohu.

Ekumenický

21 Cisárov, od­povedali mu. Nato im po­vedal: Odo­vzdávaj­te teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie!

Bible21

21 „Císařův,“ odpověděli. „Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bo­hu, co je Boží,“ ře­kl jim.