RoháčekMatúš20,11

Matúš 20:11

Evanjelium podľa Matúša

A keď vzali, re­ptali proti hos­podárovi


Verš v kontexte

10 A keď potom prišli tí pr­ví, dom­nievali sa, že do­stanú viacej, ale aj oni do­stali po denáre. 11 A keď vzali, re­ptali proti hos­podárovi 12 a hovorili: Títo po­sled­ní pracovali jed­nu hodinu, a učinil si ich rov­ných nám, ktorí sme nies­li bremeno dňa a páľu slnca.

späť na Matúš, 20

Príbuzné preklady Roháček

11 A keď vzali, re­ptali proti hos­podárovi

Evanjelický

11 A keď do­stali, re­ptali proti hos­podárovi:

Ekumenický

11 Vzali ho, ale re­ptali proti hos­podárovi:

Bible21

11 A když ho do­sta­li, za­ča­li re­ptat na hos­podáře: