RoháčekMatúš2,5

Matúš 2:5

Evanjelium podľa Matúša

A oni mu riek­li: V Jud­skom Bet­leheme, lebo tak je na­písané skr­ze proroka:


Verš v kontexte

4 A svolal všet­kých naj­vyšších kňazov a učiteľov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má Kris­tus narodiť. 5 A oni mu riek­li: V Jud­skom Bet­leheme, lebo tak je na­písané skr­ze proroka: 6 A ty, Bet­leheme, zem Júdova, nijako nie si naj­menším medzi voj­vodami Júdovými, lebo z teba mi vyjde vod­ca, ktorý bude pásť môj ľud, Iz­raela.

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

5 A oni mu riek­li: V Jud­skom Bet­leheme, lebo tak je na­písané skr­ze proroka:

Evanjelický

5 Od­povedali mu: v jud­skom Bet­leheme, lebo tak píše prorok:

Ekumenický

5 Od­povedali mu: V judskom Bet­leheme, tak ako to na­písal prorok:

Bible21

5 „V jud­ském Betlémě,“ od­po­vědě­li mu. „Ne­boť tak je psáno skrze pro­roka: