RoháčekMatúš2,4

Matúš 2:4

Evanjelium podľa Matúša

A svolal všet­kých naj­vyšších kňazov a učiteľov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má Kris­tus narodiť.


Verš v kontexte

3 Ale keď to počul kráľ Heródes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním. 4 A svolal všet­kých naj­vyšších kňazov a učiteľov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má Kris­tus narodiť. 5 A oni mu riek­li: V Jud­skom Bet­leheme, lebo tak je na­písané skr­ze proroka:

späť na Matúš, 2

Príbuzné preklady Roháček

4 A svolal všet­kých naj­vyšších kňazov a učiteľov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má Kris­tus narodiť.

Evanjelický

4 Zhromaždil všet­kých veľkňazov a zákon­níkov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš.

Ekumenický

4 Zvolal všet­kých veľkňazov a zákon­níkov ľudu a vy­pytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš.

Bible21

4 Svo­lal všech­ny vrch­ní kněze a uči­te­le lidu a ptal se jich, kde se má na­ro­dit Mesiáš.