RoháčekMatúš19,26

Matúš 19:26

Evanjelium podľa Matúša

Ale Ježiš po­zrel na nich a po­vedal im: U ľudí je to ne­možné, ale u Boha je všet­ko možné.


Verš v kontexte

25 Keď to počuli jeho učeníci, náram­ne žas­li a hovorili: Kto po­tom môže byť spasený? 26 Ale Ježiš po­zrel na nich a po­vedal im: U ľudí je to ne­možné, ale u Boha je všet­ko možné. 27 Vtedy od­povedal Peter a riekol mu: Hľa, my sme opus­tili všet­ko a išli sme za tebou, čo tedy bude nám?

späť na Matúš, 19

Príbuzné preklady Roháček

26 Ale Ježiš po­zrel na nich a po­vedal im: U ľudí je to ne­možné, ale u Boha je všet­ko možné.

Evanjelický

26 Ježiš sa za­hľadel na nich a od­povedal: U ľudí je to ne­možné, ale u Boha je všet­ko možné.

Ekumenický

26 Ježiš sa na nich za­hľadel a po­vedal im: Ľuďom je to ne­možné, ale Bohu je všet­ko možné.

Bible21

26 Ježíš se na ně podíval a ře­kl: „U li­dí je to ne­možné, ale u Boha je možné všechno.“