RoháčekMatúš19,17

Matúš 19:17

Evanjelium podľa Matúša

A on mu riekol: Čo ma nazývaš dob­rým? Ni­kto nie je dob­rý, iba jeden, Bôh. A jest­li chceš voj­sť do života, za­chovaj pri­kázania.


Verš v kontexte

16 A hľa, is­tý človek pristúpil k nemu a po­vedal: Dob­rý Učiteľu, čo dob­rého mám činiť, aby som mal večný život? 17 A on mu riekol: Čo ma nazývaš dob­rým? Ni­kto nie je dob­rý, iba jeden, Bôh. A jest­li chceš voj­sť do života, za­chovaj pri­kázania. 18 A povedal mu: Ktoré? A Ježiš riekol: Nezabiješ, nez­cudzoložíš, ne­uk­rad­neš, ne­povieš falošného svedoc­tva,

späť na Matúš, 19

Príbuzné preklady Roháček

17 A on mu riekol: Čo ma nazývaš dob­rým? Ni­kto nie je dob­rý, iba jeden, Bôh. A jest­li chceš voj­sť do života, za­chovaj pri­kázania.

Evanjelický

17 Od­povedal mu: Čo sa ma spytuješ o dob­rom? Jeden je dob­rý, [Boh]. A ak chceš voj­sť do života, za­chovávaj pri­kázania.

Ekumenický

17 Ježiš mu od­povedal: Čo sa ma pýtaš na dob­ro? Jeden je Dob­rý! Ak však chceš voj­sť do života, za­chovávaj pri­kázania.

Bible21

17 On mu však ře­kl: „Pro­č se mě vy­ptáváš na dob­ro? Jen Je­diný je dob­rý. Chceš-li ale vejít do živo­ta, do­držuj přikázání.“