RoháčekMatúš18,3

Matúš 18:3

Evanjelium podľa Matúša

a po­vedal: Ameň vám hovorím, keď sa ne­ob­rátite a nebudete jako deti, ne­voj­dete ni­kdy do nebes­kého kráľov­stva.


Verš v kontexte

2 A Ježiš pri­volajúc si dieťa po­stavil ho do pro­stred­ku medzi nich 3 a po­vedal: Ameň vám hovorím, keď sa ne­ob­rátite a nebudete jako deti, ne­voj­dete ni­kdy do nebes­kého kráľov­stva. 4 Ktokoľvek sa tedy poníži jako toto dieťa, to je ten väčší v nebes­kom kráľov­stve.

späť na Matúš, 18

Príbuzné preklady Roháček

3 a po­vedal: Ameň vám hovorím, keď sa ne­ob­rátite a nebudete jako deti, ne­voj­dete ni­kdy do nebes­kého kráľov­stva.

Evanjelický

3 a riekol: Veru, hovorím vám: Ak sa ne­ob­rátite a nebudete ako deti, ni­kdy ne­voj­dete do kráľov­stva nebes­kého.

Ekumenický

3 a po­vedal: Amen, hovorím vám, že ak sa ne­ob­rátite a nebudete ako deti, ni­kdy ne­voj­dete do nebes­kého kráľov­stva.

Bible21

3 se slovy: „A­men, říkám vám, pokud se ne­ob­rátí­te a ne­bu­dete jako dě­ti, vůbec do ne­bes­kého králov­ství ne­při­jdete.