RoháčekMatúš17,21

Matúš 17:21

Evanjelium podľa Matúša

Ale ten­to druh ne­vychádza, iba mod­lit­bou [a pôs­tom].


Verš v kontexte

20 A on im po­vedal: Pre vašu ne­veru; lebo ameň vám hovorím, keby ste mali vieru jako horčičné zrno, po­viete tomuto vr­chu: Prej­di od­tiaľto tam hen! a prej­de, a nič vám nebude ne­možným. 21 Ale ten­to druh ne­vychádza, iba mod­lit­bou [a pôs­tom]. 22 A keď chodili spolu po Galilei, po­vedal im Ježiš: Syn človeka bude vy­daný do rúk ľudí.

späť na Matúš, 17

Príbuzné preklady Roháček

21 Ale ten­to druh ne­vychádza, iba mod­lit­bou [a pôs­tom].

Evanjelický

21 [Ten­to rod (démonov) ne­vychádza ináč, len s mod­lit­bou a pôs­tom.]

Ekumenický

21 Keď sa zišli v Galilei, po­vedal im Ježiš: Syn človeka bude vy­daný do rúk ľudí,