RoháčekMatúš16,9

Matúš 16:9

Evanjelium podľa Matúša

Či ešte nerozumiete ani sa ne­pamätáte na tých päť chlebov tých päť tisíc mužov a koľko košov ste sob­rali?


Verš v kontexte

8 A keď to poznal Ježiš, po­vedal im: Čo to roz­mýšľate medzi sebou, vy ľudia malej viery, že v­raj nemáte chleba? 9 Či ešte nerozumiete ani sa ne­pamätáte na tých päť chlebov tých päť tisíc mužov a koľko košov ste sob­rali? 10 Ani na tých sedem chlebov tých štyroch tisícov a koľko pleten­cov ste sob­rali?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

9 Či ešte nerozumiete ani sa ne­pamätáte na tých päť chlebov tých päť tisíc mužov a koľko košov ste sob­rali?

Evanjelický

9 Či ešte nerozumiete? Či sa ne­pamätáte na päť chlebov pre päťtisíc ľudí, a koľko košov ste naz­bierali?

Ekumenický

9 Ešte nechápete, a ani sa ne­pamätáte na tých päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste naz­bierali?

Bible21

9 Copak ještě ne­chápete? Ne­vzpo­míná­te si na těch pět chle­bů pro pět tisíc, a ko­lik jste na­sbíra­li košů?