RoháčekMatúš16,7

Matúš 16:7

Evanjelium podľa Matúša

A oni roz­mýšľali medzi sebou a hovorili: Chleba sme ne­vzali.


Verš v kontexte

6 A Ježiš im po­vedal: Hľaďte a chráňte sa kvasu farize­ov a sadúce­ov! 7 A oni roz­mýšľali medzi sebou a hovorili: Chleba sme ne­vzali. 8 A keď to poznal Ježiš, po­vedal im: Čo to roz­mýšľate medzi sebou, vy ľudia malej viery, že v­raj nemáte chleba?

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

7 A oni roz­mýšľali medzi sebou a hovorili: Chleba sme ne­vzali.

Evanjelický

7 Oni uvažovali a hovorili medzi sebou: To pre­to, že sme ne­vzali so sebou chlieb.

Ekumenický

7 Pre­mýšľali teda a hovorili: Ne­vzali sme si chlieb.

Bible21

7 Do­ha­dova­li se tedy mezi se­bou: „Vž­dyť jsme s se­bou žádný chle­ba nevzali.“