RoháčekMatúš16,5

Matúš 16:5

Evanjelium podľa Matúša

A jeho učeníci prij­dúc na druhú stranu mora zabudli vziať chleba.


Verš v kontexte

4 Po­kolenie, zlé a cudzoložné, vy­hľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. A nechajúc ich tam odišiel. 5 A jeho učeníci prij­dúc na druhú stranu mora zabudli vziať chleba. 6 A Ježiš im po­vedal: Hľaďte a chráňte sa kvasu farize­ov a sadúce­ov!

späť na Matúš, 16

Príbuzné preklady Roháček

5 A jeho učeníci prij­dúc na druhú stranu mora zabudli vziať chleba.

Evanjelický

5 Učeníci prišli na druhý breh, ale za­bud­li vziať so sebou chlieb.

Ekumenický

5 Keď učeníci išli na druhý breh, za­bud­li si vziať chlieb.

Bible21

5 Když se učedníci přeplavi­li na druhý břeh, zjisti­li, že za­po­mně­li vzít chle­ba.