RoháčekMatúš15,9

Matúš 15:9

Evanjelium podľa Matúša

Lež nadar­mo ma ctia učiac učenia, k­toré sú nariadeniami ľudí.


Verš v kontexte

8 Ten­to ľud sa mi blíži svojimi ús­tami a rtami ma ctí, ale ich srd­ce je ďaleko odo mňa. 9 Lež nadar­mo ma ctia učiac učenia, k­toré sú nariadeniami ľudí. 10 Na to si pri­volal zá­stup a po­vedal im: Počuj­te a roz­umej­te!

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

9 Lež nadar­mo ma ctia učiac učenia, k­toré sú nariadeniami ľudí.

Evanjelický

9 Dar­mo ma však uc­tievajú, keď ľud­ským príkazom učia ako učeniam (Božím).

Ekumenický

9 Zbytočne ma však uc­tievajú, lebo ako náuku podávajú ľud­ské príkazy.

Bible21

9 Na­dar­mo mě ale uctívají, když učí lid­ské nau­ky a příkazy.‘“