RoháčekMatúš15,7

Matúš 15:7

Evanjelium podľa Matúša

Po­kryt­ci, dob­re prorokoval o vás Izai­áš, keď po­vedal:


Verš v kontexte

6 A tak ste zbavili pri­kázanie Božie moci pre svoje podané ustanovenie. 7 Po­kryt­ci, dob­re prorokoval o vás Izai­áš, keď po­vedal: 8 Ten­to ľud sa mi blíži svojimi ús­tami a rtami ma ctí, ale ich srd­ce je ďaleko odo mňa.

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

7 Po­kryt­ci, dob­re prorokoval o vás Izai­áš, keď po­vedal:

Evanjelický

7 Po­kryt­ci! Dob­re prorokoval o vás Izai­áš:

Ekumenický

7 Po­kryt­ci, dob­re o vás prorokoval Izai­áš, keď po­vedal:

Bible21

7 Pokryt­ci, Iza­iáš o vás správně pro­ro­koval: