RoháčekMatúš15,28

Matúš 15:28

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy od­povedal Ježiš a riekol jej: Ó, ženo, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, jako chceš. A jej dcéra bola uzdravená od tej hodiny.


Verš v kontexte

27 A ona po­vedala: Tak je, Pane, lebo aj šteňatá jedia z od­robiniek, ktoré padajú zo stola ich pánov. 28 Vtedy od­povedal Ježiš a riekol jej: Ó, ženo, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, jako chceš. A jej dcéra bola uzdravená od tej hodiny. 29 Po­tom od­išiel od­tiaľ Ježiš a prišiel ku Galilej­skému moru a vy­šiel na vrch a sad­nul si tam.

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

28 Vtedy od­povedal Ježiš a riekol jej: Ó, ženo, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, jako chceš. A jej dcéra bola uzdravená od tej hodiny.

Evanjelický

28 Na to jej po­vedal Ježiš: Ó, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš! A ozdravela jej dcéra v tú hodinu.

Ekumenický

28 Vtedy jej Ježiš po­vedal: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako si želáš! A v tú hodinu jej dcéra ozdravela.

Bible21

28 „Jak ve­likou máš ví­ru, ženo!“ od­po­věděl jí na to Ježíš. „Ať se ti stane, jak toužíš.“ A od té chvíle byla její dce­ra zdravá.