RoháčekMatúš15,14

Matúš 15:14

Evanjelium podľa Matúša

Nechaj­te ich; sú slepými vod­cami slepých. A keď slepý po­vedie slepého, obi­dvaja pad­nú do jamy.


Verš v kontexte

13 A on od­povedal a riekol: Každá za­sadená rast­lina, ktorej ne­sadil môj nebes­ký Otec, bude vy­korenená. 14 Nechaj­te ich; sú slepými vod­cami slepých. A keď slepý po­vedie slepého, obi­dvaja pad­nú do jamy. 15 A Peter od­povedal a riekol mu: Vy­lož nám to podoben­stvo!

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

14 Nechaj­te ich; sú slepými vod­cami slepých. A keď slepý po­vedie slepého, obi­dvaja pad­nú do jamy.

Evanjelický

14 Nechaj­te ich! Slepí vedú slepých; a ak slepý vedie slepého, obaja pad­nú do jamy.

Ekumenický

14 Nechaj­te ich! Sú to slepí vod­covia slepých. Ak však slepý vedie slepého, obaja pad­nú do jamy.

Bible21

14 Nech­te je, jsou to slepí vůd­cové slepých. Po­ve­de-li slepý slepého, oba padnou do jámy.“