RoháčekMatúš15,13

Matúš 15:13

Evanjelium podľa Matúša

A on od­povedal a riekol: Každá za­sadená rast­lina, ktorej ne­sadil môj nebes­ký Otec, bude vy­korenená.


Verš v kontexte

12 Vtedy pri­stúpili jeho učeníci a po­vedali mu: Či vieš, že farize­ovia počujúc to slovo po­horšili sa? 13 A on od­povedal a riekol: Každá za­sadená rast­lina, ktorej ne­sadil môj nebes­ký Otec, bude vy­korenená. 14 Nechaj­te ich; sú slepými vod­cami slepých. A keď slepý po­vedie slepého, obi­dvaja pad­nú do jamy.

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

13 A on od­povedal a riekol: Každá za­sadená rast­lina, ktorej ne­sadil môj nebes­ký Otec, bude vy­korenená.

Evanjelický

13 Od­povedal im: Každá rast­lina, ktorú ne­sadil môj Otec, bude vy­korenená.

Ekumenický

13 On im od­povedal: Každá rast­lina, ktorú nezasadil môj nebes­ký Otec, bude vy­korenená.

Bible21

13 „Každá sazenice,“ od­po­věděl, „k­te­rou ne­sázel můj ne­bes­ký Otec, bude vy­kořeně­na.