RoháčekMatúš15,12

Matúš 15:12

Evanjelium podľa Matúša

Vtedy pri­stúpili jeho učeníci a po­vedali mu: Či vieš, že farize­ovia počujúc to slovo po­horšili sa?


Verš v kontexte

11 Nie to, čo vchádza do úst, poškv­rňuje človeka, ale to, čo vy­chádza z úst, to poškv­rňuje človeka. 12 Vtedy pri­stúpili jeho učeníci a po­vedali mu: Či vieš, že farize­ovia počujúc to slovo po­horšili sa? 13 A on od­povedal a riekol: Každá za­sadená rast­lina, ktorej ne­sadil môj nebes­ký Otec, bude vy­korenená.

späť na Matúš, 15

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy pri­stúpili jeho učeníci a po­vedali mu: Či vieš, že farize­ovia počujúc to slovo po­horšili sa?

Evanjelický

12 Vtedy pri­stúpili učeníci a po­vedali Mu: Či vieš, že sa farizeji po­horšili, keď počuli, čo si po­vedal?

Ekumenický

12 Tu prišli učeníci a po­vedali mu: Vieš, že sa farizeji po­horšili, keď počuli to slovo?

Bible21

12 Teh­dy k ně­mu přistou­pi­li učedníci a řek­li mu: „Víš, že se fa­ri­ze­ové urazi­li, když slyše­li ta slova?“