RoháčekMatúš14,9

Matúš 14:9

Evanjelium podľa Matúša

A kráľ sa za­rmútil, ale pre prísahu a pre spolu­s­tolujúcich roz­kázal dať.


Verš v kontexte

8 A ona, súc navedená od svojej matere, po­vedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krs­titeľa. 9 A kráľ sa za­rmútil, ale pre prísahu a pre spolu­s­tolujúcich roz­kázal dať. 10 A pošlúc kata sťal Jána v žalári.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

9 A kráľ sa za­rmútil, ale pre prísahu a pre spolu­s­tolujúcich roz­kázal dať.

Evanjelický

9 I za­rmútil sa kráľ, ale pre prísahu a kvôli spolu­hodov­níkom roz­kázal ju dať.

Ekumenický

9 Kráľ sa za­rmútil, ale pre prísahu a kvôli hosťom roz­kázal, aby jej ju dali.

Bible21

9 Krá­li se to ne­lí­bi­lo, ale kvů­li přísaze a kvů­li svým hostům po­ručil, ať jí to splní.