RoháčekMatúš14,8

Matúš 14:8

Evanjelium podľa Matúša

A ona, súc navedená od svojej matere, po­vedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krs­titeľa.


Verš v kontexte

7 A pre­to jej sľúbil s prísahou, že jej dá, čokoľvek by si žiadala. 8 A ona, súc navedená od svojej matere, po­vedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krs­titeľa. 9 A kráľ sa za­rmútil, ale pre prísahu a pre spolu­s­tolujúcich roz­kázal dať.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

8 A ona, súc navedená od svojej matere, po­vedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krs­titeľa.

Evanjelický

8 Ona, navedená mat­kou, po­vedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krs­titeľa!

Ekumenický

8 Na po­kyn svojej mat­ky po­vedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krs­titeľa.

Bible21

8 Pře­dem nave­de­na svou matkou mu tedy řek­la: „Při­nes mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!“