RoháčekMatúš14,7

Matúš 14:7

Evanjelium podľa Matúša

A pre­to jej sľúbil s prísahou, že jej dá, čokoľvek by si žiadala.


Verš v kontexte

6 Ale potom, keď slávili narodeniny Heródesove, tan­covala dcéra Heródiady v pro­stred­ku a zaľúbila sa Heródesovi. 7 A pre­to jej sľúbil s prísahou, že jej dá, čokoľvek by si žiadala. 8 A ona, súc navedená od svojej matere, po­vedala: Daj mi tu na mise hlavu Jána Krs­titeľa.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

7 A pre­to jej sľúbil s prísahou, že jej dá, čokoľvek by si žiadala.

Evanjelický

7 že pri­sahal dať jej, čo si len zažiada.

Ekumenický

7 takže jej pod prísahou sľúbil dať, čo si len zažiada.

Bible21

7 že jí přísahal splnit jakéko­li přání.