RoháčekMatúš14,6

Matúš 14:6

Evanjelium podľa Matúša

Ale potom, keď slávili narodeniny Heródesove, tan­covala dcéra Heródiady v pro­stred­ku a zaľúbila sa Heródesovi.


Verš v kontexte

5 A chcel ho za­biť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka. 6 Ale potom, keď slávili narodeniny Heródesove, tan­covala dcéra Heródiady v pro­stred­ku a zaľúbila sa Heródesovi. 7 A pre­to jej sľúbil s prísahou, že jej dá, čokoľvek by si žiadala.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

6 Ale potom, keď slávili narodeniny Heródesove, tan­covala dcéra Heródiady v pro­stred­ku a zaľúbila sa Heródesovi.

Evanjelický

6 Na Herodesove narodeniny tan­covala dcéra Herodiady pred nimi, a tak sa za­páčila Herodesovi,

Ekumenický

6 Na Herodesove narodeniny dcéra Herodiady tan­covala upro­stred hos­tí a za­páčila sa Herodesovi,

Bible21

6 Dce­ra té He­ro­di­a­dy pak na oslavě He­rodových na­ro­zenin tanči­la upro­střed hodovníků a He­rodovi se tak za­lí­bi­la,