RoháčekMatúš14,5

Matúš 14:5

Evanjelium podľa Matúša

A chcel ho za­biť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka.


Verš v kontexte

4 Lebo Ján mu hovoril: Ne­pat­rí sa ti ju mať. 5 A chcel ho za­biť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka. 6 Ale potom, keď slávili narodeniny Heródesove, tan­covala dcéra Heródiady v pro­stred­ku a zaľúbila sa Heródesovi.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

5 A chcel ho za­biť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka.

Evanjelický

5 Chcel ho pre­to usmr­tiť, ale sa bál ľudu, lebo ho mali za proroka.

Ekumenický

5 Pre­to ho chcel za­biť, ibaže sa bál ľudu, lebo ho po­kladali za proroka.

Bible21

5 He­ro­des ho tedy chtěl za­bít, ale bál se zástu­pu, pro­tože ho mě­li za pro­roka.