RoháčekMatúš14,32

Matúš 14:32

Evanjelium podľa Matúša

A keď vy­šli hore do lode, utíchol vietor.


Verš v kontexte

31 A Ježiš hneď vy­strel ruku, za­chytil ho a po­vedal mu: Človeče malej viery, prečo si po­chyboval? 32 A keď vy­šli hore do lode, utíchol vietor. 33 A tí, ktorí boli na lodi, pri­stúpili, klaňali sa mu a hovorili: Si na­ozaj Syn Boží!

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

32 A keď vy­šli hore do lode, utíchol vietor.

Evanjelický

32 Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol.

Ekumenický

32 Len čo vstúpili na loď, vietor utíchol.

Bible21

32 Jakmi­le pak na­stou­pi­li na loď, vítr se utišil.