RoháčekMatúš14,31

Matúš 14:31

Evanjelium podľa Matúša

A Ježiš hneď vy­strel ruku, za­chytil ho a po­vedal mu: Človeče malej viery, prečo si po­chyboval?


Verš v kontexte

30 Ale hľadiac na sil­ný vietor začal sa báť a počnúc sa noriť skríkol a po­vedal: Pane, za­chráň ma! 31 A Ježiš hneď vy­strel ruku, za­chytil ho a po­vedal mu: Človeče malej viery, prečo si po­chyboval? 32 A keď vy­šli hore do lode, utíchol vietor.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

31 A Ježiš hneď vy­strel ruku, za­chytil ho a po­vedal mu: Človeče malej viery, prečo si po­chyboval?

Evanjelický

31 Ježiš vy­strel hneď ruku, za­chytil ho a po­vedal mu: Ó, malover­ný, prečo si po­chyboval?

Ekumenický

31 Ježiš hneď vy­strel ruku, chytil ho a po­vedal mu: Malover­ný, prečo si po­chyboval?

Bible21

31 Ježíš ihned vztáhl ruku a chy­til ho. „Pro­č jsi po­chy­boval, malověrný?“ ře­kl mu.