RoháčekMatúš14,28

Matúš 14:28

Evanjelium podľa Matúša

A Peter mu od­povedal a riekol: Pane, ak si to ty, roz­káž mi, aby som prišiel za tebou po vodách.


Verš v kontexte

27 Ale Ježiš hneď pre­hovoril k nim a po­vedal: Dúfaj­te, ja som, neboj­te sa! 28 A Peter mu od­povedal a riekol: Pane, ak si to ty, roz­káž mi, aby som prišiel za tebou po vodách. 29 A on po­vedal: Poď! A Peter sos­túpiac s lode chodil po vodách a prišiel k Ježišovi.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

28 A Peter mu od­povedal a riekol: Pane, ak si to ty, roz­káž mi, aby som prišiel za tebou po vodách.

Evanjelický

28 Peter mu po­vedal: Pane, ak si to Ty, roz­káž mi prísť k Tebe po vode.

Ekumenický

28 Peter mu od­povedal: Pane, ak si to ty, roz­káž mi, aby som prišiel k tebe po vode!

Bible21

28 „Pane, jest­li jsi to ty,“ od­po­věděl mu Petr, „přikaž, ať k to­bě při­jdu po vodě.“