RoháčekMatúš14,12

Matúš 14:12

Evanjelium podľa Matúša

Po­tom tam prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a po­chovali ho; a prišli a zves­tovali to Ježišovi.


Verš v kontexte

11 A donesená bola jeho hlava na mise a daná dievčaťu, a zanies­la svojej materi. 12 Po­tom tam prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a po­chovali ho; a prišli a zves­tovali to Ježišovi. 13 A keď to počul Ježiš, od­išiel od­tiaľ na lodi na pus­té mies­to, osobit­ne. A počujúc o tom zástupy išly pešo za ním z tých miest.

späť na Matúš, 14

Príbuzné preklady Roháček

12 Po­tom tam prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a po­chovali ho; a prišli a zves­tovali to Ježišovi.

Evanjelický

12 Po­tom prišli jeho učeníci, vzali mŕt­volu a po­chovali; nato od­išli a oznámili to Ježišovi.

Ekumenický

12 Jánovi učeníci prišli, vzali jeho mŕt­ve telo a po­chovali ho. Po­tom to išli oznámiť Ježišovi.

Bible21

12 Pozdě­ji přiš­li Janovi učedníci, vza­li tělo a po­chova­li je. Po­tom šli a po­vědě­li to Ježíšovi.