RoháčekMatúš12,23

Matúš 12:23

Evanjelium podľa Matúša

A všet­ky tie zá­stupy žas­ly a vravely: Či nie je toto ten syn Dávidov?


Verš v kontexte

22 Vtedy mu do­vied­li po­sad­lého démonom, slepého a ne­mého, a uzdravil ho, takže ten slepý a ne­mý i hovoril i videl. 23 A všet­ky tie zá­stupy žas­ly a vravely: Či nie je toto ten syn Dávidov? 24 Ale keď to počuli farize­ovia, po­vedali: Ten­to ne­vyháňa démonov, iba Bel­zebúbom, kniežaťom nad démonami.

späť na Matúš, 12

Príbuzné preklady Roháček

23 A všet­ky tie zá­stupy žas­ly a vravely: Či nie je toto ten syn Dávidov?

Evanjelický

23 A všet­ky zá­stupy boli ako bez seba a hovorili: Či ten­to nie je Syn Dávidov?

Ekumenický

23 Zá­stupy boli celé bez seba a hovorili: Či to nie je Dávidov syn?

Bible21

23 Všech­ny zástu­py žas­ly: „Není snad to­hle ten Syn Davidův?“