RoháčekMatúš11,27

Matúš 11:27

Evanjelium podľa Matúša

Všet­ko mi je vy­dané od môj­ho Ot­ca, a ni­kto ne­zná Syna, iba Otec, ani Otca ne­zná ni­kto, iba Syn, a ten, komu by Syn chcel zjaviť.


Verš v kontexte

26 áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo. 27 Všet­ko mi je vy­dané od môj­ho Ot­ca, a ni­kto ne­zná Syna, iba Otec, ani Otca ne­zná ni­kto, iba Syn, a ten, komu by Syn chcel zjaviť. 28 Poďte ku mne všet­ci, ktorí pracujete a ste ob­tiažení, a ja vám dám od­počinutie.

späť na Matúš, 11

Príbuzné preklady Roháček

27 Všet­ko mi je vy­dané od môj­ho Ot­ca, a ni­kto ne­zná Syna, iba Otec, ani Otca ne­zná ni­kto, iba Syn, a ten, komu by Syn chcel zjaviť.

Evanjelický

27 Všet­ko mi odo­vzdal môj Otec, a ni­kto ne­poz­ná Syna, len Otec, ani Otca ni­kto ne­poz­ná, len Syn a komu by Syn chcel zjaviť.

Ekumenický

27 Všet­ko mi odo­vzdal môj Otec. Ni­kto ne­poz­ná Syna, iba Otec a ani Otca ne­poz­ná ni­kto, iba Syn a ten, komu to chce Syn zjaviť.

Bible21

27 Všech­no je mi dáno od mého Otce a nikdo ne­zná Sy­na, je­dině Otec, a ani Otce nikdo ne­zná, je­dině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit.