RoháčekMatúš10,7

Matúš 10:7

Evanjelium podľa Matúša

Iďte a kážte hovoriac, že sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo.


Verš v kontexte

6 ale radšej iďte k zt­rateným ov­ciam domu Iz­raelov­ho. 7 Iďte a kážte hovoriac, že sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo. 8 Ne­moc­ných uzdravuj­te, malomoc­ných očisťuj­te, mŕt­vych kries­te, démonov vy­háňaj­te; dar­mo ste do­stali, dar­mo daj­te.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

7 Iďte a kážte hovoriac, že sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo.

Evanjelický

7 Choďte a kážte: Pri­blížilo sa kráľov­stvo nebes­ké.

Ekumenický

7 Choďte a ohlasuj­te: Pri­blížilo sa nebes­ké kráľov­stvo.

Bible21

7 Jdě­te a ohlašuj­te: ‚Ne­bes­ké králov­ství je blízko!‘