RoháčekMatúš10,28

Matúš 10:28

Evanjelium podľa Matúša

A neboj­te sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí ne­môžu za­vraždiť dušu; ale sa radšej boj­te toho, ktorý môže i dušu i telo za­tratiť v pek­le.


Verš v kontexte

27 Čo vám hovorím vo tme, po­vedz­te na svet­le, a to, čo počujete v ucho, hlásaj­te na domoch. 28 A neboj­te sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí ne­môžu za­vraždiť dušu; ale sa radšej boj­te toho, ktorý môže i dušu i telo za­tratiť v pek­le. 29 Či sa ne­predávajú dva vrab­ce za groš? Ale ani jeden z nich ne­pad­ne na zem bez vášho Ot­ca.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

28 A neboj­te sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí ne­môžu za­vraždiť dušu; ale sa radšej boj­te toho, ktorý môže i dušu i telo za­tratiť v pek­le.

Evanjelický

28 A neboj­te sa tých, ktorí za­bíjajú telo, ale dušu ne­môžu za­biť; boj­te sa skôr Toho, ktorý aj dušu aj telo môže za­hubiť v pek­le.

Ekumenický

28 Neboj­te sa tých, čo za­bíjajú telo, ale dušu ne­môžu za­biť. Boj­te sa skôr toho, kto môže aj dušu aj telo za­hubiť v pekle.

Bible21

28 Ne­boj­te se těch, kdo za­bíjejí tělo, ale duši za­bít ne­mo­hou. Radě­ji se boj­te To­ho, který může duši i tělo za­hu­bit v pekle.