RoháčekMatúš1,4

Matúš 1:4

Evanjelium podľa Matúša

Aram splodil Am­minadába; Am­minadáb splodil Názona; Názon splodil Sal­mona;


Verš v kontexte

3 Júda splodil Fáresa a Záru, z Támari; Fáres splodil Ez­roma; Ez­rom splodil Arama; 4 Aram splodil Am­minadába; Am­minadáb splodil Názona; Názon splodil Sal­mona; 5 Sal­mon splodil Bóza, z Rachabi; Bóz splodil Obéda, z Ruti; Obéd splodil Jes­seho;

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Aram splodil Am­minadába; Am­minadáb splodil Názona; Názon splodil Sal­mona;

Evanjelický

4 Aram splodil Aminadaba. Aminadab splodil Násona, Náson splodil Sal­mona;

Ekumenický

4 Rám splodil Am­mínadaba, Am­mínadab splodil Na­chšóna, Na­chšón splodil Sal­móna.

Bible21

4 Ram zplo­dil Ami­na­da­ba, Ami­na­dab zplo­dil Na­chšo­na, Na­chšon zplo­dil Sal­mo­na,