RoháčekMatúš1,22

Matúš 1:22

Evanjelium podľa Matúša

A to všet­ko sa stalo na­to, aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané od Pána skr­ze proroka, ktorý po­vedal:


Verš v kontexte

21 a porodí syna a na­zveš jeho meno JEŽIŠ, lebo on za­chráni svoj ľud od ich hriechov. 22 A to všet­ko sa stalo na­to, aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané od Pána skr­ze proroka, ktorý po­vedal: 23 Hľa, pan­na počne a porodí syna, a nazovú jeho meno Im­manuel, čo je preložené: S nami Bôh.

späť na Matúš, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 A to všet­ko sa stalo na­to, aby sa na­pl­nilo to, čo bolo po­vedané od Pána skr­ze proroka, ktorý po­vedal:

Evanjelický

22 Toto všet­ko sa stalo, aby sa na­pl­nilo, čo Pán riekol ús­tami proroka:

Ekumenický

22 Toto všet­ko sa stalo, aby sa spl­nilo, čo Pán po­vedal pro­stred­níc­tvom proroka:

Bible21

22 To vše se stalo, aby se na­plni­lo, co Hos­po­din ře­kl ús­ty pro­roka: